Torba Yasada Sgk Prim Desteği Taslağı

Torba Yasada Sgk Prim Desteği Taslağı

Torba Yasada Sgk Prim Desteği Taslağı:  4447 sayılı İssizlik Sigortası Kanunu na geçici 19. ve 21. maddeler eklenerek yürürlüğe girecektir.

KANUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ: 01.01.2018 de başlayıp 31.12.2020 de sona erecek.

GENEL KURALLAR: 

Sigortalı Yönünden

 • IŞKUR’a kayıtlı işsiz olmalı.
 • İşe girdiği aydan önceki 3 ay içinde toplam 10 günden fazla SSK (4/I-a) kapsamında çalışmamış olmalı.
 • İsteğe bağlı sigortalılık hariç Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında işveren olmamalı.
 • Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.
 • Destekten yararlanmakta olan sigortalı, destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlarsa, kalan süre kadar destekten yararlanmaya devanı edebilir.
 • Devlete ödenmek üzere işçi ücretinden kesilen SGK primi, işsizlik primi, stopaj ve damga vergisi destek kapsamında işverende bırakılıyor. Kanun tasarısına konan bir hükme göre işçi bu kesintileri işverenden talep edemeyecek.

İşveren Yönünden

 • İşe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında çalıştırılan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmalı, örneğin. 2018 de işe alınanlar için 2017 yılının, 2019 da işe alınanlar için 2018 yılının ortalamasının üstünde olması gerekir.

DİKKAT: – 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen işyerleri ile – Daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yıl boyunca sigortalı çalıştırmayan işyerleri

ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren desteklen yararlanır.

 • İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içerisinde verilmeli.
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcu bulunmamalı. Ancak borçlarını 6183 sayılı Kanuna istinaden taksitleııdiren veya diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler destekten yararlanabilir.

Aşağıdaki durumlarda destekten yararlanılamaz:

 •  İhaleli işler,
 • SGDP’ye tabi çalışan emekliler ve  Yurtdışına götürülen sigortalılar.
 • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir isim, unvan olarak açılması veya ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
 • Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte 1 ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise 1 yıl süreyle destekten yararlanamaz.
 • Fondan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Yoruma kapalı.