Repo Ters Repo

Repo Ters Repo

Repo Ters Repo : Pazarı Repo ve ters repo işlemi, geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım olarak tanımlanabilir. Repo; bir menkul kıymetin, işlemin başlangıç valöründe geri alım vaadiyle satılıp (karşılığında para alınması), bitiş valöründe geri alınmasıdır (alınan paranın da, anapara+faizstopaj olarak geri ödenmesidir). BAP Repo Pazarlarında repo yapan taraf işlemin başlangıcında para alıp karşılığında menkul kıymet vermektedir.

Ters repo; bir menkul kıymetin, işlemin başlangıç valöründe geri satım vaadiyle alınıp (karşılığında para verilmesi), bitiş valöründe geri satılmasıdır (satılan paranın, anapara+faizstopaj olarak geri alınmasıdır). Esas işlem para satışı olarak düşünülebilir. BAP Repo Pazarlarında ters repo yapan taraf işlemin başlangıcında para satıp karşılığında menkul kıymet almaktadır. Bir repo ya da ters repo işleminde, başlangıç (V1) ve bitiş(V2) valörü olarak adlandırılan iki farklı tarihte yapılan iki farklı işlem söz konusudur. Başlangıç valöründe (V1); Repo yapan taraf; menkul kıymeti V2’de geri almak koşulu ile satar ve karşılığında para alır. Ters repo yapan taraf; menkul kıymeti geri satmak koşuluyla alır ve karşılığında para satar.

Repo yapan taraf; başlangıç valöründe almış olduğu parayı anapara+faiz-stopaj olarak geri öder ve başlangıç valöründe vermiş olduğu menkul kıymetleri iade alır.

Ters repo yapan taraf; başlangıç valöründe satmış olduğu parayı anapara+faiz-stopaj olarak geri alır, almış olduğu menkul kıymetleri iade eder. Her iki işlem, menkul kıymet ve paranın belirli bir süre için daha sonra geri alınmak koşuluyla el değiştirmesi olarak düşünülebilir

Pazar’ın Amacı Repo Ters Repo Pazarı, sabit getirili menkul kıymetlerinin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımı işlemlerinin organize piyasa koşulları içerisinde güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacı ile 17 Şubat 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Repo işlemlerinin borsa dışında yapılmasına yönelik herhangi bir yasal sınırlama bulunmamaktadır. Ancak ülkemizde repo işlemleri ağırlıklı olarak Borsada yapılmaktadır

Pazarın İşleyişi Repo Ters Repo Pazarı’nda, devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile TCMB likidite senetlerinin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Bu Pazar’da, özel sektör borçlanma araçları repo işlemi karşılığı olarak kullanılamaz. Emir girişi sırasında, ters repo yapan taraf (para satan) işlemin karşılığı olarak hangi tanımlı (ISIN kodlu) menkul kıymetin işlem karşılığı olarak verileceğini bilmez, bunu ancak işlem gerçekleşip repocu taraf menkul kıymet bildirimini tamamladıktan sonra öğrenebilir. Emir girişi sırasında taraflar sadece işleme konu menkul kıymetin TL ya da döviz ödemeli bir devlet tahvili, hazine bonosu ya da TCMB Likidite senedi olacağını bilebilir. Pazar’da 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Repo bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur. Pazar’a iletilen emirlerde %0.01’ lik oran adımı uygulanır. İşlem gerçekleştikten sonra repo yapan taraf, emir girişi sırasında belirttiği gruba ait menkul kıymetlerden en fazla beş farklı menkul kıymet olmak üzere bildirimini yapar. Bu menkul kıymet girişleri sisteme yapıldığı anda ters repocu taraf işlem karşılığı menkul kıymetlerin ISIN kodunu görebilir. Bildirilen menkul kıymetler başlangıç valöründe İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (Takasbank) teslim edilerek takas yükümlülüğü yerine getirilir. Bu menkul kıymetler ters repo yapan üye adına bitiş valörüne kadar bloke bir hesapta saklamada tutulur, ters repocu üyenin hesaplarına geçilerek serbest kullanımına sunulmaz. Ters repo yoluyla alınmış menkul kıymetler ilk işlemin vadesinden kısa olmak koşuluyla ters repo yapan üye tarafından başka bir repo işleminde kullanılabilir. Bu işleme zincirleme repo adı verilir. En iyi repo/ters repo emirleri ve gerçekleşen son işleme ait oran/tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşanlı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak, emir ve gerçekleşen işlembazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınır. Pazar izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

 

 

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.