Ölüm Aylığının Paylaştırılması

Ölüm Aylığının Paylaştırılması

Ölüm Aylığının Paylaştırılması: Sigortalının ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilir. Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dahilinde sigortalının ana-babasına aylık bağlanır.

01.10.2008 ve Sonrası Ölümlerde

DUL EŞ (Kadın veya Erkek)I.II.III.IV.V.
Aylık Bağlanmış Çocuğu VarsaSigortalıGelir veya Aylık BağlanırsaI., II. ve III. Sütundakilerin Hiçbiri YoksaEvlenirse
Çalışırsa
50%Aylık kesilmez. % 50 almaya devam ederAylık kesilmez.75%Kesilir
% 50 almaya devam eder
• Ölüm tarihinde sigortalı ile yasal evlilik bağı bulunan eşine bağlanır.
• Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylık bağlanır.

 

Ölüm Aylığının Paylaştırılması
Ölüm Aylığının Paylaştırılması

 

Eş ve çocuklara bağlanan aylıklar toplamı, sigortalının aylığını aşarsa bunların aylıkları hisseleriyle orantılı olarak indirilir.

Örnek: Bir eş ve 4 çocuk varsa, eş iki kişi sayılır.

Eş             —> 2 kişi

4 çocuk     —> 4 kişi                  100 / 6 = 16,66

Toplam             6 kişi                 Eş iki kişi sayıldığından eşe % 33,32, her bir çocuğa ise % 16,66 bağlanır.

Her İkisinin de Aylığa Hak Kazanması Halinde (Her Birine)Sadece Birinin Aylığa Hak Kazanması

Halinde

Her Türlü Kazanç ve İrattan Elde Ettikleri Gelir Asgari Ücretin Net Tutarını AşarsaGelir veya Aylık Bağlanırsa
ANA-BABA% 12,5% 25KesilirKesilir
Ana-babaya aylık bağlanması için Eş ve çocuk­lardan artan hisse bulunması gerekir.

Örnek: Bir eş ve bir çocuk varsa, eşe % 50, çocuğa % 25 bağlanır. Toplam % 75 yapar. Bu durumda artan % 25, koşullan taşıyorsa anne ve babaya bağlanır.

Ancak ana-baba 65 yaşın üstünde iseler artan hisseye bakılmaksızın aylık bağlanır.

•   Ana ve babaya ayn avn bakılır.

•   Diğer çocuklarından hak kazanılan hariç olmak üzere gelir/aylık alanlann miktarına bakılmaksızın talebi reddedilir. Örneğin: kendi çalışmasından dolayı aylık alan babaya ölüm aylığı bağlanmaz, anneye bağlanır.

•   65 yaşını geçen muhtaçlara (2022) bağlanan aylık varsa aylıklardan birini tercih eder.

Yoruma kapalı.