İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde “İşe Giriş Bildirgesi

İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde “İşe Giriş Bildirgesi

İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde “İşe Giriş Bildirgesi”:  Sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınanların işe giriş bildirgesi en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilirse yasal süresinde verilmiş sayılır.

Örnek: 14.09.2017 tarihinde ilk defa sigortalı çalıştırılan işyeri için SGK’ya verilen işyeri bildirgesinde 1 sigortalının çalışmaya başlaya­cağı bildirilmiştir. İşveren 1 aylık süre dolmadan önce aşağıdaki tablo­da belirtilen farklı tarihlerde yeni sigortalılar işe almıştır.

Sigortalıların İşe Başlama TarihiÇalışmaya Başlayan Sigortalı Sayısıİşe Giriş Bildirgesinin Verileceği En Son Gün
14.09.20171 (ilk sigortalı)Bu 10 sigortalının tamamı­na ait işe giriş bildirgeleri 14.10.2017 (dâhil) tarihine kadar verilebilir.
19.09.20173
05.10.20176

 

Ancak takvime bakılırsa 14 Ekim’in cumartesi’ne rastladığı görüle­cektir. Bu durumda bildirgeler 16.10.2017 Pazartesi verildiğinde de yasal süresi içinde verilmiş sayıln ve idari para cezası uygulanmaz. ALT İŞVEREN (TAŞERON)

Taşeron, asıl işveren adına tescil edilen işyeri sicil numarasını kullandığı için müstakil işveren olarak görülmez. Ana işyeri dos­yasının tescil tarihinden itibaren bir aylık süre dolmadan taşeron işyerinin tescil edilmesi halinde taşeron işveren de asıl işverenin sahip olduğu 1 aylık süreden faydalanır.

Örnek: Ana işveren 06.09.2017 tarihinde Kanun kapsamına alınmış­tır. Bu işyerinden 18.09.2017 tarihinde iş alan taşeron, çalıştırdığı sigortalıları en geç 06.10.2017 (dâhil) tarihine kadar idari para cezası uygulanmaksızın Kuruma bildirebilir. Eğer taşeron 06.10.2017’den soma ana işveren ile sözleşme imzalamış olsaydı, sigortalıları çalıştır­maya başlamadan en az 1 gün önce bildirmesi gerekecekti.

Yoruma kapalı.