Engelliler Nasıl Emekli Olur?

Engelliler Nasıl Emekli Olur? Çalıșma Gücü Kaybı %60’ın Altında Olanlar, 01 Ekim 2008 Tarihinden Önce Sigortalı Olanların Emekliliği, Vergi İndiriminden Yararlanan Sigortalıların Yaşlılık Aylığı Şartları

Engelliler Nasıl Emekli Olur?: Engelliler yașa bağlı olmadan erken emekli olabilir.  01 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalıșmaya bașladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, yașları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yașlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiș olmak șartıyla yașlılık aylığı bağlanır.

4/B (Bağ-Kur) sigortalıları yönünden yeni getirilen bu düzenleme ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan Bağ-Kur’lular yukarıdaki șartları tașımaları ve GSS dahil prim ve prime ilișkin hertürlü borçları ödemiș olmaları koșuluyla yașlılık aylığı bağlanır.

4/A (SSK) sigortalıları için 3960 gün sayısı kademelendirilmiștir

Engellilerin Emekliliği
Engellilerin Emekliliği

 


ÇALIȘMA GÜCÜ KAYBI %60’IN ALTINDA OLANLAR

SİGORTALI OLARAK İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTEN ÖNCE VEYA SONRA;

4/A ve 4/B’li sigortalılar için; Çalıșma gücündeki kayıp oranının %50 ila %59 arasında olduğu anlașılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, Çalıșma gücündeki kayıp oranının %40 ila %49 arasında olduğu anlașılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yașlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiș olmak șartıyla herhangi bir yaș șartı aranmaksızın yașlılık aylığına hak kazanır.

4/B (Bağ-Kur) sigortalıları yönünden yeni getirilen bu düzenleme ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan Bağ-Kur’lular yukarıdaki șartları tașımaları koșuluyla yașlılık aylığına hak kazanır.

Çalıșma gücü kaybı %60 ‘ın altında olan 4/A sigortalıları için yașlılık aylığı șartları kademelendirilmiștir.

Özürlü Emeklilik
Özürlü Emeklilik

01 EKİM 2008 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİLİĞİ

01 Ekim 2008’den önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalıșmaya bașladığı tarihten önce 506 Sayılı Kanuna (SSK) göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar yașları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yașlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiș olmak șartı ile yașlılık aylığından yararlanır.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar; 06 Ağustos 2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlara 15 yıl 3600 gün,

06 Ağustos 2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan engellilik derecesi; Birinci derecede engelliliği (%80 ve üstü) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün, İkinci derecede engelliliği (%60 – %79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün, Üçüncü derecede engelliliği (%40 – %59 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün, șartlarıyla yașlılık aylığı bağlanır.


VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANAN SİGORTALILARIN YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

06 Ağustos 2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar kademeli geçiș sürecindeki șartları yerine getirmeleri halinde yașlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Tablodaki șartların tașınması halinde engellilerimiz yașlılık aylığından yararlanır.

Vergi İndiriminden Emeklilik
Vergi İndiriminden Emeklilik

Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar ve Malüllük Aylığı Şartları

Yoruma kapalı.