Emzirme ödeneği  ve  Geçici iş göremezlik ödeneği 

Emzirme ödeneği  ve  Geçici iş göremezlik ödeneği 

Emzirme ödeneği  ve  Geçici iş göremezlik ödeneği 

Emzirme ödeneği her sene başında SGK Yönetim Kurulunca belirlenen tutarlar ölçüsünde ödenmektedir.

Emzirme ödeneğinin alınması için  4-1(a ) kapsamındaki sigortalı kadın işçi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sigortalılığı sona eren kişilerin bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocuklarının doğması halinde doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün primi bulunmasıyla bu durumdaki  kişilere de emzirme ödeneği ödenir.


Analık sigortası kapsamında  doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede yada çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre eklenerek  çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Analık sigortasında  geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

Sigortalı kadının isteği ve doktor onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması hâlinde doğum öncesinde kullanılmayan sürenin beş haftaya, çoğul gebelik hâlinde de yedi haftaya kadar olan kısmı sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile doğum sonrasına ilave edilir.

Erken doğum halinde yukarıdaki şartlar gereği kullanılmayan izinler doğum sonrasına aktarılır.

Doğum önü kullanılmayan  doğum sonrasına  aktarılan  doğuma ait izinlerin geçici iş göremezlik ödemeleri de aynı mantıkla doğum sonrasına aktarılır.

Doğum öncesi 56 gün doğum sonrası 56 gün olmak üzere toplamda 112 gün kadın sigortalı iş yerinde yada  başka bir işyerinde  çalışmamış olması koşuluyla ödenir.

Çoğul bir gebelik ise 56+14+56=126 gün olarak geçici iş göremezlik ödenecektir.

E devlet Rapor Parası Sorgulama

İş Veren Rapor Onayı

Yoruma kapalı.