Emeklilik Hesaplama

Emeklilik Hesaplama, Ne Zaman Emekli Olurum, SSK, Bağkur, Yaştan ve Memur Emeklilik Hesaplamaları

Emeklilik Hesaplama:  Ülkemizde Primli Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal yardım ve sosyal hizmetleri içeren primsiz  sosyal güvenlik sistemi beraber uygulanmaktadır.

Buna Bağlı Olarak Bir işverene Bağlı olarak çalışanlar SSK 4/A   İşyeri olanlar  ve İsteğe Bağlı Olarak Prim Ödeyenler Bağkur 4/B  ve Emekli Sandığına Bağlır Olar İse 4/C Olarak Sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki Yazımızda Tüm bu sigortalıların Emeklilik Hesaplamaları Anlatılmaya Çalışılmıştır.

SSK Emeklilik Hesaplama:  Genel Olarak bir hizmet aktine veya iş akdine istinaden bağımlı çalışanların sosyal güvenliği 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar  4A Kapsamındaki Sigortalılardır.

08.Eylül 1999 Öncesi Sigortalılık Başlangıcı olanlar için Aşağıdaki SSK Emeklilik Hesaplama Tapololarını İnceleyerek Ne Zaman Emekli Olacağınızı Öğrenebilirsiniz.  Burda Dikkat etmeniz gereken en önemli konu  ilk işe giriş tarihinize göre emeklilik tablolarından yararlanmanızdır. Stajer olarak girişiniz var ise  sayılmamaktadır.

08.09.1999 Tarihinde ve Önce SSK lı Olanların Emeklilik Tabloları

EMEKLİLİK HESAPLAMA
EMEKLİLİK HESAPLAMA

HİZMET DÖKÜMÜNÜZÜ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

08.09.1999 İle 30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Sgk’lılar:

  Kadın 58  Erkek 60 Yaşını Doldurmak zorunda ve en az 7.000 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir.


08.09.1999 Öncesi Sigorta Başlangıcı Olan SSK’lıların Yaş Haddinden 3600 Günden Emeklilik Şartları: 3600 Gün ile sadece ssk’dan emekli olunabilmektedir.

3600 gün şartı, 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır…

Yani 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler 3600 güne göre emekli olmaz

3600 Güne Göre Emeklilik Şartları

3600 Güne Göre Erkek Sigortalıların Yaş Haddinden Emeklilik Şartları
3600 Güne Göre Erkek Sigortalıların Yaş Haddinden Emeklilik Şartları
3600 Güne Göre Kadın Sigortalıların Yaş Haddinden Emeklilik Şartları
3600 Güne Göre Kadın Sigortalıların Yaş Haddinden Emeklilik Şartları

Bağkur Emeklilik Hesaplama: 

Kendi adına ve hesabıma bağımsız çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, sanayici ve serbest meslek erbabının sosyal güvenliği 5510 sayılı kanun yürülüğe girmesi ile 4-B olarak adlandırılmıştır.

01.06.2002 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Erkek BAĞ-KUR’luIann Normal Emeklilik Şartları

01.06.2002 Tarihi itibarıyla erkek ise 25 tam yıl (9000 gün prim) prim öde­miş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;SigortalılıkSüresiEmekliOlunacak

Yaş

2 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)44
2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az25 Yıl (9000 gün)45
3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)46
5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az25 Yıl (9000 gün)47
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)48
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az25 Yıl (9000 gün)49
9 yıl 6 aydan fazla -11 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)50
11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az25 Yıl (9000 gün)51
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)52
14 yıldan fazla -15 yıl 6 ay ve daha az25 Yıl (9000 gün)53
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)54
17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az25 Yıl (9000 gün)55
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)56
20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az25 Yıl (9000 gün)57
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl25 Yıl (9000 gün)58
22 yıldan fazla25 Yıl (9000 gün)60

01.06.2002 Tarihinden Önce İşe Başlamış Olan Kadın BAĞ-KUR’luulann Normal Emeklilik Şartları

01.06.2002 Tarihi itibarıyla Kadın ise 20 tam yıl (9000 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ö- deme sürelerinin dolmasına;SigortalılıkSüresiEmekliOlunacak

Yaş

2 yıl veya daha az20 Yıl (7200 gün)40
2 yıldan fazla 3 yıldan daha az20 Yıl (7200 gün)41
3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)42
4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)43
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)44
6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)45
7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)46
8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)47
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)48
10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)49
11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)50
12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)51
13 yıldan fazla -14 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)52
14 yıldan fazla -15 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)53
15 yıldan fazla-16 yıl ve daha az20 Yıl (7200 gün)54
16 yıldan fazla-17 yıl20 Yıl (7200 gün)55
17 yıldan fazla20 Yıl (7200 gün)58
Bağkur
Bağkur

KISA BİLGİLER: 

SİGORTA NEDİR?: Sigortalı olduğunuz takdirde siz ve aileniz hayatın çeșitli risklerine karșı korunursunuz. Hastalanabilir, çalıșırken iș kazası geçirebilir, meslek hastalığına tutulabilir, yașlanınca çalıșamaz duruma düșebilir, malul veya ișsiz kalabilirsiniz. Ölümünüz halinde eșiniz ve çocuklarınız geçimlerini sağlayamayabilirler. İște sigortalılık sizi ve ailenizi tüm bu zor durumlara karșı koruyan destekleyen sistemler bütünüdür. 

SİGORTALILIĞIM NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN SONA ERER?: Sigortanız; çalıșmaya, mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve bașladığınız tarihten itibaren bașlar. Sigortanız hizmet akdinin sona erdiği tarihte yani ișten ayrıldığınız tarihte sona erer.

SİGORTALILIKTAN
SAĞLANAN HAKLAR

  • Gerekli gün, sigortalılık süresi ve yaș șartlarını sağlamanız halinde yașlılık aylığı bağlanır.
  • Yașlılık aylığı bağlanması için gerekli yaș șartını doldurduğunuz halde diğer emeklilik șartlarının sağlanamaması durumunda size ya da hak sahiplerinize toptan ödeme yapılır.
  • Eșinize, çocuklarınıza, anne ve babanıza vefat durumunda ölüm aylığı bağlanır.
  • Aylık bağlanmıș kız çocuklarınıza evlenmeleri halinde 24 aylık maaș tutarında evlenme ödeneği verilir.
  • Vefat halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir.
  • Sigorta girișiniz 08 Eylül 1999 tarihinden önce ise 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı ile “Kıdem Tazminatı” alabilir, emekli olmak için yașınızı bekleyebilirsiniz.
 • lk ișe giriș tarihinden sonra yapmıș olduğunuz yaș düzeltmeleri emeklilik yașınızın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

SİGORTALININ BORÇLANABİLECEĞİ
SÜRELER

  • Askerlikte geçen süreleri,
  • Sigortalı kadının, en fazla üç kere olmak üzere,doğum tarihinden sonra çocuk bașına iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yașaması șartlarıyla toplamda 6 yıllık süreyi,
  • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dıșında geçirdikleri normal eğitim süreleri,
  • Sigortalı olmaksızın avukatlık stajı yapanların normal staj süreleri,
  • Sigortalı iken herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri süreler
  • Grev ve lokavtta geçen süreleri,
  • Hekimlerin fahri asistanlıkta geçirdikleri süreleri,
  • 01 Ekim 2008 tarihinden sonraki sürelere ilișkin 4857 Sayılı Kanununa göre kısmi süreli iș sözleșmesi ile çalıșan sigortalıların kısmi süreli çalıștıkları aylara ilișkin eksik süreleri borçlanılabilir.
 • Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıșan kadın sigortalılar, çalıșmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar uzun vadeli primlerini ödeyebilirler.

BUNLARI
BİLİYORMUSUNUZ?

Sigortalılık yasal zorunluluktur ve sigortalılıkta deneme süresi yoktur.

Sigorta primlerinizin yatıp yatmadığını en geç takip eden ayın 23’ünden sonra e-Devlet kapısı “4 A Hizmet Dökümü” bölümünden öğrenebilirsiniz.

Çalıșmamanız durumunda tarafınızca isteğe bağlı olarak prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, beyan edeceğiniz prime esas aylık kazancın %32’si oranında prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olabilirsiniz.

İșsizlik ödeneği aldığınız süre boyunca siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kișiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Sigortasız çalıștırıldığınız takdirde Alo 170 İhbar Hattını arayabilir veya SGK’ya dilekçe ile bașvuru yapabilirsiniz.

İșten ayrıldığınız tarihten itibaren 10 gün daha GSS’den yararlanabilirsiniz. İșten ayrıldığınız tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığınız varsa, 10 günlük süreye ilave olarak 90 gün daha bakmakla yükümlü olduğunuz kișiler dahil sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Bir veya birden fazla ișverenin yanında sigortalı olarak çalıșabilirsiniz. Aynı ay içinde birden fazla ișyerinde çalıșmanız halinde o aydaki prim ödeme gün sayısınız 30 gün olarak dikkate alınır. Prime esas kazancınızın üst sınırı așması halinde, așan kısmın, sigortalı hissesi oranında hesaplanacak tutar tarafınıza geri ödenir.

Askere gittiğiniz tarih sigorta giriș tarihinizden önce ise sigorta giriș tarihiniz askerlik borçlanması yaptığınız süre kadar geriye çekilir.

SGK SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu Linki Tıklayarak Emekliliğinizi Otomatik Olarak Hesaplayabilirsiniz

SSK

Bağkur

Memur

Yoruma kapalı.