Doğum Halinde İzin Hakkı

Doğum Halinde İzin Hakkı,

Doğum Halinde İzin Hakkı:Zorunludur. Kadın işçi bu sureler içerisinde çalıştırılamaz.

Doğum Halinde İzin Hakkı,
Doğum Halinde İzin Hakkı,

 

ÜCRETSİZ İZİN HAKKI: Yukarıda belirtilen analık izin süresinin dolmasından sonra, doğum yapan kadın işçi veya evlat edinen ebeveynlerden birisi aşağıdaki iki seçenekten birini tercih edebilir. Bu seçenekler zorunlu değildir, isterse bu haklan kullanmayabilirler.

 

  1. Haftalık çalışma süresinin yansı kadar işyerinde çalışır. Diğer yansında (22.5 saat) ise ücretsiz izinli sayılır.
  2. Ücretsiz izinli sayıldığı saatler için İŞKURdan asgari ücretin brüt tutan üzerinden varım çalışma ödeneği alır.
  3. Yanın çalışma ödeneği alan sigortalılar için İŞKUR % 32.5 oranında uzun vade ve genci sağlık sigortası primini aylık prim vc hizmet belgesi ile Kuruma bildirir ve bu sureler (4/a) sigortalılıktan sayılır.
  4. Yanm çalışma ödeneği alabilmek için son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması ve ana­lık izninin sona erme tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKURa müracaat edilmesi gerekir.

Bu süreler içinde süt izni uvgulanmaz.

 

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI: Analık izni ile ücretsiz izin sürelerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı (çocuğun 66 ayını doldurduğu) tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışına talebinde bulunabilir.

  • Bazı istisnalar hariç, ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.
  • Kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.

Yoruma kapalı.