Çalışma İzni

Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacı
hariç) sahibi olan yabancıların işverenleri Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapabilir.

Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine
giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans
numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak
Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Başvuruya başlamadan önce aşağıdaki belge ve bilgilerin elinizde hazır bulunması
gerekmektedir

1. Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet
tezkeresi. (Yurtiçi başvurularda )
-Eğer başvuru yurtdışından yapılmışsa yabancıya T.C. dış temsilciliğinden verilen 2012-
asdfg123-2507 (yıl-8haneli kod-gün ay) şeklinde 16 haneli bir referans numarası.
2. Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda
yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet
tezkeresi sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir. Aşağıdaki link ’ten sorgulanabilir.)
https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguMo
dul.aspx
Önemli : Lütfen başvuruya başlamadan önce yabancı şahsın Doğum yılı ve İkamet tezkere
numarası (İkamet tezkeresinin 1’inci sayfasında yer alır) ile Yabancı T.C. Kimlik Numarasını
sorgulayınız. Çıkacak ekranda yabancının kimlik bilgilerinde orijinal pasaportundaki bilgilere
göre hata/farklılık tespit ederseniz, başvuru yapmadan önce ilgili Emniyet makamına müracaat
ederek bilgilerin düzeltilmesini sağlayınız.
5. Dilekçe(https://www.csgb.gov.tr/uigm/Contents/calismaizni/sozlesmevedilekceornegi
adresinde mevcuttur.)
6. İşverene ait Ticaret sicil gazetesi, vergi kayıtları ve diğer gerekli evrak.
7. İşveren kişiye veya kişi veya kurum adına başvuruyu yapacak şahsa ait E-devlet şifresi (PTT
merkez şubelerinden edinebilmektedir.)
8. İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten bir çok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)
9. Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bu
konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname gereklidir.
NOT : Başvuruya başlamadan önce yukarıda belirtilen dokümanların bir tarayıcı vasıtasıyla .pdf
uzantılı taranarak bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

 

Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kağıt Bedeli

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleriharca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca değerli kağıt bedeli de tahsil edilir.

Çalışma İzin Harcı:

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleriharca tabi olup, harç miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Değerli kağıt bedeli

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.

Bu nedenle Bakanlığımızca, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda değerli kağıt bedeli alınacaktır.

İkamet izin harcı “MUAF”

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

ÇALIŞMA İZİN HARÇLARI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİN YATIRILMASI

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi Bakanlığımızca uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlığımızdan tarafınıza bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması rica olunur.

Harç ve değerli kağıt bedelleri sadece aşağıda belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlığımızca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlığımıza ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmakta olup, konsolosluğumuzdan “ödendi” bilgisi geldikten sonra çalışma izin kartı Bakanlığımızca düzenlenmektedir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARISÜRE2017 YILI HARÇ TUTARI2018 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
537,50 TL615,20 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi5375,00 TL6152,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi5375,00 TL6152,70 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 615,20 TL harç alınır.

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARISÜRE2017 YILI HARÇ TUTARI2018 YILI HARÇ TUTARI
1 Yıl200,00 TL228,90 TL

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

30 Aralık 2017 tarih ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2018 den itibaren geçerli olacak 2018 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ2017 YILI2018 YILI
63,00 TL72,00 TL

Banka Şubeleri

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

  • Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
  • Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

  1. T.C. Ziraat Bankası
  2. T. Vakıflar Bankası
  3. T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kağıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

 

ÇALIŞMA İZNİ KRİTERLERİ

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCININ SİGORTA GİRİŞİ

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR


Konu Hakkında Bilgi ve İletişime Geçmek İçin

Cep: 0532 583 08 01

Tel: 0212 436 72 39