Asgari İşçilik Miktarının Belirlenmesi

Asgari İşçilik Miktarının Belirlenmesi

Asgari İşçilik Miktarının Belirlenmesi:  Sosyal güvenlik sisteminin en önemli gelir kaynağı beyan usulüne dayanan, işçi ve işverenlerden “prim” adı altında tahsil edilen paralardan oluşmaktadır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu; 2014, s. 69).

İşçi ve işverenlerin ödeyecekleri primlere işçi açısından bakıldığında “kişisel sorumluluk ilkesi” temel alınmakta, işveren açısından bakıldığında ise işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin sosyal risklere karşı korunmalarında yararı bulunmaktadır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu; 2014, s. 70-71).

5510 sayılı Kanunun 86. maddesinde belirtildiği üzere işverenler çalıştırmakta oldukları sigortalıların ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, kanunun 80. maddesine göre hesaplanacak prime esas kazanç tutarlarını, prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını gösteren aylık prim ve hizmet belgelerini kanuni süresi içinde kurum kayıtlarına vermekle ve hesaplanan prim tutarını ödemekle yükümlüdür. İşverenin beyanında kuruma bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarlarının gerçeği yansıtmamasının tespit edilmesi halinde işin niteliği, kullanılan teknoloji, emsal işyerlerinin prim matrahı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü ve benzeri kıstaslar alınmak suretiyle geriye doğru, sadece işverene yönelik olarak ve sigortalılarla ilişkilendirilmeden yapılan resen prim tahakkuku işlemi “Asgari İşçilik İncelemesi” işlemi olup kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik bir tedbir olarak uygulanmaktadır (Yıldız ve Umdu; 2010, s. 23-24).

2016 Yılı Yapı Asgari Fark İşçilik Hesaplama Değerlendirme

 • Toplam yapı alanı (m2)
 • İnşaat Birim maliyeti
 • Yapının tamamlanma oranı
 • Uygulanacak işçilik Oranı (%)
 • Faturalı Ödemeler a) Malzemeli işçilik toplamı b) Salt işçilik toplamı
 • SGK ya bildirilen SPEK Toplamı

Denetimde inşaat işçiliği değerlendirmesi

SGK Müfettişi veya SGK Denetmeni İnşaat İşçilik Denetimi

(Faturalar Hesaba Katılır)

 • Tüm Yapı Maliyeti
 • Uygulanacak İşçilik Oranı
 • İnşaat İçin Gerekli En Az İşçilik Miktarı (Fatura Öncesi)
 • Değerlendirmeye Esas Tüm Yapı Maliyeti (Fatura Sonrası)
 • İnşaat İçin Gerekli En Az İşçilik Miktarı (Fatura Sonrası)
 • Bildirilen SPEK
 • Bildirim Eksikliği veya Fazlası

SGK Müdürlüklerinde inşaat işi değerlendirmesi

SGK müdürlüklerinde inşaat işi değerlendirmesi yapılırsa (faturalar hesaba katılmaz fakat inşaat işçilik oranının % 25 eksiği uygulanır)

 • Tüm yapı maliyeti
 • Uygulanacak işçilik oranı
 • İnşaat için gerekli en az işçilik miktarı
 • Bildirilen SPEK
 • Bildirim eksikliği veya fazlası

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.