7061 Sayili Kanun Önemli Madde Açıklamarı

7061 Sayili Kanun Önemli Madde Açıklamarı

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7061 SAYILI KANUN’UN AÇIKLAMASI

Yapılan düzenleme ile; Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmektedir.

Düzenleme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.( Kira Gelirleri vergisi Artacaktır.)


Asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi sağlanmıştır.


Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satış kazançlarında hâlihazırda yüzde 75 oranında bir kazanç istisnası var. Taşınmazlar için bu kazanç istisnası oranını yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürülmüştür.


Yapılan düzenleme ile, 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemleri için;

  • Kurumlar vergisi oranı bütün kurumlar için %22’ye çıkartılmakta,
  • Bakanlar Kuruluna %22 oranını %20’ye kadar indirme yetkisi verilmektedir.

2017 YILI Kurum kazançları için Kurumlar Vergisi oranı % 20 olarak uygulanacaktır.


Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde değişiklik yapılarak, imalat sanayii yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması, 2018 yılı için de geçerliliği sağlanmaktadır


  • 12.2017 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları %15 oranında artırılmaktadır.
  • 01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları en az %15 oranında artırılmaktadır. Bu gruba giren araçlarda vergi artış oranı %50’ye kadar çıkmaktadır. Kanunda taşıt değeri, taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşan değer olarak tanımlanmıştır.

 

  • Makaronlar, alkolsüz biralar ve meyveli gazozlar ile 2202.10.00.00.19 GTİP numaralı “Diğerleri” grubu altındaki mallar (limonatalar ve doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler hariç) özel tüketim vergisi kapsamına alınmakta,
  • Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün ürünleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Kapsama alınan içeceklerin vergi oranı %20, makaronun vergi oranı %65,25, makaronun asgari maktu vergi tutarı ise 0,0994 lira olarak öngörülmektedir.

Makaronu kapsama alan düzenleme yayımı tarihinde, alkolsüz birayı ve meyveli gazozları kapsama alan düzenleme ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.


TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

05122017_torba_kanun_aciklamasi_7061_sayili_kanun.pdf_987

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Yoruma kapalı.