6111 Prim Desteği Yapılandırma Süresi

6111 Prim Desteği Yapılandırma Süresi

6111 Prim Desteği Yapılandırma Süresi:    Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

6111 tesvik
6111 tesvik

 

  • İŞKUR kaydı olmasa da 6111 sayılı Kanun teşvikinden yararlanmak mümkündür. Ancak tabloda görüldüğü gibi. İŞKUR’a kayıtlı olmak teşvik süresini 6 ay uzatır.
  • Yine tabloda görüldüğü gibi, mesleki belgeler/diplomalar, teşvik süresini 12 ay uzatır. İşveren­lerin ibraz etiği mesleki belgeler/diplomalar ile sigortalı işe giriş bildirgesinde beyan edilen meslek kodu SGK ünitelerince karşılaştırılır. İşe başlamadan önce mesleki belge ve niteliği olduğu halde mesleği ile ilgili alanda değil de başka bir mesleki alanda çalıştırılanlara, vasıf­sızlar için geçerli olan aşağıdaki süreler uygulanır.
  • 18-29 yaş arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlar için 24 veya 30 ay S 29 yaşından büyük erkekler için 6 ay

Ancak bu sigortalılar sonradan meslekleri ile ilgili alana kaydırıldığında teşvikten yararlanma süresi uzar.

 

Mehmet Tiraş(SMMM)

Yoruma kapalı.