4-B Sigortalılık Başlangıcı ve Sona Ermesi

4-B Sigortalılık Başlangıcı ve Sona Ermesi

4-B Sigortalılık Başlangıcı ve Sona Ermesi: Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verildiğinde: şirket ortaklarının talebi olursa tasfiyenin başlangıç tarihinde, talebi olmazsa tasfiyenin sonuçlandığı tarihte sigortalılığı sona erer.

Diğerleri İse

 

MÜKELLEF BAŞLADIĞI TARİH BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ SONA ERDİĞİ TARİH BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Gerçek veya Basit Usulde GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ (Avukat ve Noterler dâhil) Vergi mükellefiyeti-nin başladığı tarih Mükellefiyet tesis tarihinden itibaren 2 ayı geçmemek üzere tekemmül tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesince Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarih Mükellefiyet tesis tarihinden itibaren 2 avı geçmemek üzere tekemmül tarihinden itibaren 10 gün içinde vergi dairesince ve sigortalılarca
KOLEKTİF ŞİRKET Ortakları
ADİ KOMANDİT ŞTİ. Komandite ve Komanditer Ortakları
DONATMA İŞTİRAKİ Ortakları
ANONİM ŞİRKET Yönetim Kurulu Üyesi Ortakları Yönetim kuruluna seçildikleri tarih Seçildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde şirket yetkililerince Görevlerinin bittiği tarih 10 güıı içinde şirket yetkililerince ve sigortalılarca
LIMITED ŞİRKET Kurucu Ortakları Ticaret siciline tescil edildiği tarih 15 gün içinde ticaret sicil memurluklarınca Hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu karar tarihi 10 gün içinde şirket yetkililerince ve sigortalılarca
S. P. B. KOMANDİT ŞTİ. Korucu Komandite Ortak
LİMİTED ŞİRKET Hisse Devri Alan Ortakları Ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarih Ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içinde şirket yetkililerince
S. P. B. KOMANDİT ŞTİ. Hisse Devri Alan Komandite Ortakları
MUHTARLAR (Köy ve Mahalle) Seçildikleri tarih Mazbatalarını aldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde il veya ilçe mülki amirliklerince Muhtarlık görevinin bittiği tarih 10 gün içinde il ve ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca
JOKEY VE ANTRENÖRLER (At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi) Lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıktan tarih 1 ay içinde Türkiye Jokey Knlübiincc Lisanstan ycnilenmcycnlcrin lisanslı olduktan yılın sonunda 10 gün içinde Türkiye Jokey Kulübü ve sigortalılarca
VERGİDEN MUAF ESNAF Esnaf ve sanatkâr siciline kaşıt olduktan tarih 15 gün içinde esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Esnaf ve sanatkâr sicilindeki kayıtla-nnın silindiği tarih (Ogün içinde esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince ve sigortalılarca
Net gelirinin prime esas günlük kazanç alı sınınnın otuz katından az olduğunu gösteren muafiyet belgesinin düzenlendiği tarih 10 gün içinde sigortalılarca
TARIM İŞVERENLERİ Ziraat odasına kaydedildikleri tarih, bir vıl içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kurunu yapıldığı tanh 1 ay içinde ziraat odalarınca ve sigortalılarca Tarımsal faaliyetin bittiği (ziraat odası kaydının silindiği) tarih 10 gün içinde ziraat odalarınca ve sigortalılarca
Net gelirinin prime esas günlük kazanç alı sınınnın otuz katından az olduğunu gösteren muafiyet belgesinin düzenlendiği tarih 10 gün içinde sigortalılarca
65 yaşını dolduranla-nn talep ettiği tarih Belli bir süre yok. Geriye dönük işlem sapılır.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.