4-B Sigortalılık Başlangıcı ve Sona Ermesi

4-B Sigortalılık Başlangıcı ve Sona Ermesi

4-B Sigortalılık Başlangıcı ve Sona Ermesi: Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verildiğinde: şirket ortaklarının talebi olursa tasfiyenin başlangıç tarihinde, talebi olmazsa tasfiyenin sonuçlandığı tarihte sigortalılığı sona erer.

Diğerleri İse

 

MÜKELLEFBAŞLADIĞI TARİHBİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜSONA ERDİĞİ TARİHBİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Gerçek veya Basit Usulde GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ (Avukat ve Noterler dâhil)Vergi mükellefiyeti-nin başladığı tarihMükellefiyet tesis tarihinden itibaren 2 ayı geçmemek üzere tekemmül tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesinceVergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihMükellefiyet tesis tarihinden itibaren 2 avı geçmemek üzere tekemmül tarihinden itibaren 10 gün içinde vergi dairesince ve sigortalılarca
KOLEKTİF ŞİRKET Ortakları
ADİ KOMANDİT ŞTİ. Komandite ve Komanditer Ortakları
DONATMA İŞTİRAKİ Ortakları
ANONİM ŞİRKET Yönetim Kurulu Üyesi OrtaklarıYönetim kuruluna seçildikleri tarihSeçildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde şirket yetkililerinceGörevlerinin bittiği tarih10 güıı içinde şirket yetkililerince ve sigortalılarca
LIMITED ŞİRKET Kurucu OrtaklarıTicaret siciline tescil edildiği tarih15 gün içinde ticaret sicil memurluklarıncaHisse devrine ilişkin ortaklar kurulu karar tarihi10 gün içinde şirket yetkililerince ve sigortalılarca
S. P. B. KOMANDİT ŞTİ. Korucu Komandite Ortak
LİMİTED ŞİRKET Hisse Devri Alan OrtaklarıOrtaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihOrtaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içinde şirket yetkililerince
S. P. B. KOMANDİT ŞTİ. Hisse Devri Alan Komandite Ortakları
MUHTARLAR (Köy ve Mahalle)Seçildikleri tarihMazbatalarını aldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde il veya ilçe mülki amirliklerinceMuhtarlık görevinin bittiği tarih10 gün içinde il ve ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca
JOKEY VE ANTRENÖRLER (At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi)Lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıktan tarih1 ay içinde Türkiye Jokey KnlübiinccLisanstan ycnilenmcycnlcrin lisanslı olduktan yılın sonunda10 gün içinde Türkiye Jokey Kulübü ve sigortalılarca
VERGİDEN MUAF ESNAFEsnaf ve sanatkâr siciline kaşıt olduktan tarih15 gün içinde esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinceEsnaf ve sanatkâr sicilindeki kayıtla-nnın silindiği tarih(Ogün içinde esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince ve sigortalılarca
Net gelirinin prime esas günlük kazanç alı sınınnın otuz katından az olduğunu gösteren muafiyet belgesinin düzenlendiği tarih10 gün içinde sigortalılarca
TARIM İŞVERENLERİZiraat odasına kaydedildikleri tarih, bir vıl içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kurunu yapıldığı tanh1 ay içinde ziraat odalarınca ve sigortalılarcaTarımsal faaliyetin bittiği (ziraat odası kaydının silindiği) tarih10 gün içinde ziraat odalarınca ve sigortalılarca
Net gelirinin prime esas günlük kazanç alı sınınnın otuz katından az olduğunu gösteren muafiyet belgesinin düzenlendiği tarih10 gün içinde sigortalılarca
65 yaşını dolduranla-nn talep ettiği tarihBelli bir süre yok. Geriye dönük işlem sapılır.

Yoruma kapalı.