2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında;

  • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife,
  • 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife

uygulanacaktır.

A) 31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar

Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)


(31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Ayrıca, 7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
  • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
  • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
  • 105 kW’ı geçen   fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
  • 120 kW’ı geçen   fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
  • 150 kW’ı geçen   fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
  • 180 kW’ı geçen   fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
  • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında, ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

B) 1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)


1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Ayrıca,

– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  • 70 kW’ı geçmeyenler 1,2, 3 satır numaralarında,
  • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
  • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
  • 105 kW’ı  geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
  • 120 kW’ı  geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
  • 150 kW’ı  geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
  • 180 kW’ı  geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
  • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  • 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
  • 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
  • 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
  • 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Minübüs-Otobüs, Kamyon ve benzerleri MTV Tutarları

7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

  • 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
  • 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye


Uçak ve helikopterler MTV

Ayrıca, 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i

Yoruma kapalı.