2019 Damga Vergisi

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (72,70 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (97,10 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (48,00 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (48,00 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (48,00 TL)

Yoruma kapalı.